Ἀντίβαρο

 https://www.antibaro.gr/

Τὸ Ἀντίβαρο εἶναι μία προσωπικὴ προσπάθεια δημιουργίας ἑνὸς πολιτικοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ στὸ χῶρο τοῦ διαδικτύου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Blogger Widgets